Vogue Greece May 2020
Vogue Greece May 2020

Vogue Greece May 2020 – Sasha Pivovarova by Igor Vishnyakov

Vogue Greece May 2020
Magazine
Vogue Greece
Photographer
Igor Vishnyakov
Model
Sasha Pivovarova
Stylist

Vogue Greece May 2020

Vogue Greece May 2020
Vogue Greece May 2020

INTIMACY

Sasha Pivovarova @sasha_pivovarova

Vogue Greece May 2020
Sasha Pivovarova by Igor Vishnyakov
Sasha Pivovarova by Igor Vishnyakov
More Stories
Sera Mann
Sera Mann – Off The Rails Magazine Issue 15 2020